Fitness Central članarina:

CJENIK
Mjesečna članarina :
Broj posjeta Iznos Studenti i učenici
2 puta tjedno 120 Kuna 110 Kuna
3 puta tjedno 140 Kuna 130 Kuna
Neograničeno 160 Kuna 150 Kuna
1 sat 25 Kuna 25 Kuna
 Najam ormarića  30 Kuna
Polugodišnja članarina : 600 Kuna