Fitness Central članarina:

CJENIK
Mjesečna članarina :
Broj posjeta Iznos Studenti i učenici
2 puta tjedno 110 Kuna 100 Kuna
3 puta tjedno 130 Kuna 120 Kuna
Neograničeno 150 Kuna 140 Kuna
1 sat 20 Kuna 20 Kuna
 Najam ormarića  30 Kuna
 Godišnja članarina :  990 Kuna
Polugodišnja članarina : 600 Kuna