Fitness Central članarina:

ČLANARINA CJENIK
Mjesečna članarina :
Neograničeno vježbanje 160 Kn
Neograničeno vježbanje – studenti 140 Kn
Neograničeno vježbanje – umirovljenici 120 Kn
Neograničeno vježbanje – 3 mjeseca 360 Kn (ušteda 120 Kn)
Neograničeno vježbanje – 6 mjeseci 600 Kn (ušteda 360 Kn)
Dnevni trening 25 Kn
Najam ormarića 30 Kn